Tante Betje

Wat is een tante betje?

Wanneer tante Betje een brief schreef aan haar neef Charivarius (1870-1946), die tevens een taalpurist was, ergerde of amuseerde hij zich - wie zal het zeggen - aan een steeds wederkerende stijlfout. Hij vereeuwigde zijn tante door die stijlfout een tantebetje te noemen. Een tantebetjeconstructie is meestal een combinatie van twee zinnen waarbij het onderwerp van het eerste deel van de zin is meegenomen naar het tweede deel van de zin, maar in een onjuiste combinatie. De logica is zoek, omgekeerd. Men noemt dat soms wel onjuiste inversie.

Morgen gaan we vissen en moeten vandaag ons materiaal nakijken. Dat bekt niet echt.

Morgen gaan we vissen en we moeten vandaag ons materiaal nakijken. Dat kan nog beter.

Morgen gaan we vissen, dus moeten we vandaag ons materiaal nakijken. Of splits de zin. Nou ja, kan jou het wat schelen dat we morgen gaan vissen...

Marc Kerkhofs | Auteur van BEET