Fantasy & werkelijkheid | Motell Rijnen

Fantasy & werkelijkheid


Waar haal je je verhalen vandaan? Hoe kom je erop? Dat zijn vragen die mensen me vaak stellen als ze een kort verhaal of een roman van me gelezen hebben. Als antwoord steek ik dan om te beginnen meestal mijn linker duim in de lucht. De volgende vraag is dan of 'het' autobiografisch is. Nee, dat is het niet, maar... het kan bijna niet anders of wie en wat ik ben en wat ik heb meegemaakt, klinkt ook door in mijn fantasie. Ik verzin het verhaal en schrijf het op. Hoe ik dan op het idee kom? Ik hoef daar geen tijdenlang over na te denken. Ik sta midden in het leven, kijk om me heen. Er gebeurt van alles, in mijn directe omgeving en verder weg. Niet alles boeit me of emotioneert me, maar er is altijd wel iets waarvan ik denk: dat is een verhaal waard. Vaak blijft het bij een verhaal in mijn hoofd, maar soms voel ik me uitgedaagd, denk ik: daar is meer van te maken. Ik ga erover fantaseren, ga me verdiepen in het onderwerp en geleidelijk aan ontstaat er een verhaal. Dat krijgt vooral vorm en inhoud doordat de personages die ik bedenk, die tot leven komen, mij bij de hand nemen bij het schrijven van het verhaal waarin zij een rol spelen. Lezers die mij persoonlijk kennen, menen toch mij in het verhaal te herkennen. Die schrijver in De koningin van de Claddagh en die journalist in HoRa, dat ben jij toch? Nee dus, dat zijn gefingeerde personages, maar ik kan niet ontkennen dat ze wat trekjes met mij gemeen hebben, zoals ook andere personages karaktertrekjes hebben overgenomen van mensen uit mijn leefwereld. Het verhaal waarin zij acteren blijft een fictieve werkelijkheid die alleen in mijn fantasie echt bestaat.

Motell Rijnen | Auteur van HoRa

HORA


Een man in een zwarte pak, met een rood overhemd en bleek gelaat, duikt telkens opnieuw op in het leven van Manuel, hoofdredacteur van een regionale krant. Deze Max staat als grote onbekende op foto's, zowel bij Manuels ex als bij zijn vriendinnen. Iedereen kent hem vaag, maar niemand weet wie hij is. Hij volgt Manuel, maar mijdt het persoonlijke contact. Hij gaat iets eerder de hoek van de straat om, staat een stuk verder in een wachtrij, houdt hem van een afstand in de gaten. Hij wordt een obsessie voor Manuel, zeker nadat deze samen met zijn vriend Adriaan, astronoom, ontdekt dat er een verband is tussen Max, vreemde natuurverschijnselen en de kortstondige ontvoering van jonge vrouwen in Breda en op andere plekken op aarde. Hun zoektocht leidt tot verrassende inzichten. Manuel ontmoet Max in een wereld waarin alleen de geestkracht overleeft. Door hem heeft hij een bijzondere ontmoeting met zijn overleden geliefden. Het leven houdt niet op bij de dimensies die wij kennen. Ook onze geestkracht kan op HoRa voortbestaan na de dood. De tegenprestatie van HoRa is dat onze aarde behoed wordt voor een ecologische ondergang.

Motell Rijnen (1948) heeft een Nederlandse vader en Litouwse moeder. Werkte na studie Sociologie als manager in de welzijnssector en in het hoger beroepsonderwijs. Actief als cultuurbestuurder en al tientallen jaren als muzikant een graag geziene gast op vele folkpodia. Daarnaast gepassioneerd schrijver van korte verhalen en romans. Debuteerde in 2014 met 'Koningin van de Claddagh' en publiceerde korte verhalen in literaire tijdschriften, op het internet en in een tiental verzamelbundels.