Spoonerisme

Heel wat mensen verkneukelen zich in spoonerismen. Dit zijn simpelweg versprekingen waarbij letters of lettergrepen verwisseld worden binnen een woord of een zinsnede. Ze hebben het over een spinnenbiegel als ze een binnenspiegel bedoelen en gaan aan het werk met verkrachte eenden in plaats van met vereende krachten. Het was de Engelse dominee William Archibald Spooner (1844-1930) die zijn naam leende aan dat fenomeen (wat spoonerisme dus een eponiem maakt - een woord dat is afgeleid van een eigennaam).

Hij amuseerde zijn studenten met opmerkingen als: "You have hissed all my mystery lessons" (You have missed all my history lessons) en kreeg de lachers op zijn hand tijdens een diner in Oxford met een heildronk: "Let us drink to the queer old dean" (Let us drink to the dear old queen). Denken we maar even aan de legendarische Henk Elsink met zijn onovertroffen 'Kleine Johanna'. Misschien wat gedateerd nu, maar nog altijd grappig: https://www.youtube.com/watch?v=i9RXtC9_4Tc , terwijl Drs. P. er ook lap van pustte.

Marc Kerkhofs | Auteur BEET